Solbjerg Nu Solbjerg Nu
Juni-juli-august 2016

Solbjerg Nu Solbjerg Nu
Maj 2016


Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
Juni-juli-august 2016

Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
Maj 2016


Solbjerg kalenderen Kalender
Juni-juli-august 2016


Solbjerg kalenderen Faste Arrangementer

Læs om eboks her: eboksgoogle's hjemmeside
"Gamle" informationer:
SCT. HANS BÅL --- 2016


Sct. Hans bål skal ses og nydes lokalt!

Det var meget tæt på, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af den store mængde regn, der kom sidst på eftermiddagen og først på aftenen.

Men det lykkedes til sidst, og her ses resultatet:Sct. Hans bålet i Solbjerg


VINDMØLLER OG SOLENERGIANLÆG I AARHUS
(og Solbjerg)


Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive co2 neutral i 2030.
Derfor vil vedvarende energianlæg (VE) – vindmøller og solenergianlæg – komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning.

  Klik for et større billede.

For at blive klogere på, hvilke steder, der egner sig bedst til at opsætte disse anlæg, har Århus Kommune rettet henvendelse til folk, der bor, ejer en ejendom eller er en virksomhed i et område, hvor der - inden for en afstand af 750 meter - potentielt kan opstilles vindmøller med en højde på 125 meter i Aarhus. Ifølge lovgivningen skal der være minimum 4 x vindmøllehøjden til en bolig. Derudover skal kommunen også varetage en række andre hensyn i planlægningen.
Offentlig høring foregår i perioden 18. marts 2016 – 21.juni 2016
Læs om debatten og kommende workshops på vores høringsplatform www.voresenergi-aarhus.dk

Her kan du finde uddybende materiale:     INFO 1     INFO 2

Forundersøgelse for et område til etageboliger ved Østergårdsvej i SolbjergOmrådet er beliggende ved Østergårdsvej 274, 274B, 276 og 276A i Solbjerg.

På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokal-plan for ovennævnte område.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder.
Det sydligste punkthus i vedhæftede illustrationsplan udgår af hensyn til nærliggende drikke-vandsboringer.

Ydelser og bemærkninger skal indsendes til byudviklingogmobilitet@aarhus.dk senest den 11. marts 2016.

Læs Solbjerg Have Forundersøgelse her

Læs om og se Solbjerg Have boliger her

Se Solbjerg Have matrikelkort her

Linjeføring af jernbanen ved Solbjerg


                          NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik på billedet til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gå, hvis det ender med denne placering.

Høringsnotatet til idéfasehøringen af ”Ny bane Hovedgård - Hasselager” kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses både i høringsnotatet og på det opdaterede dynamiske kort på hjemmesiden.


Velkommen til Solbjerg -
og velkommen til Solbjerg Fællesråds hjemmeside

Hjemmesiden har til formål at fungere som opslagsværk og informationskanal, hvor diverse beslutninger samt aktiviteter relateret til fællesrådet herunder løbende forhandlinger med Århus kommune angående udviklingen og vedligeholdelsen af Solbjerg og omegn offentliggøres.
Fællesrådet repræsenterer et meget bredt udsnit af medlemsorganisationer fra Solbjerg og omegn.

På Hjemmesiden vil du finde informationer om Solbjerg Fællesråd og rådets medlemmer.
Du finder også informationer om Solbjerg Fritidscenter og Solbjerg Aftenskole, som begge drives af Fællesrådet.

29.000 gadelamper får nyt lys --- også i SolbjergAarhus Kommune har besluttet at skifte gadelamperne til LED-lys over de kommende tre år.
Projektet, der koster 150 mio. kroner, er udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da besparelserne på elforbruget vil tilbagebetale projektets pris.
Der har gennem de senere år været megen kritik mange steder af den anvendte aften- og natbelysning, så nu kommer der en løsning på det problem, hvor det også giver en større trafiksikkerhed og tryghed.
Energi Midt står for udskiftningen over de kommende 3 år efter den planlagte plan, hvor Mårslet, Beder, Malling og Solbjerg er med i første pulje, og arbejdet er allerede sat i gang i Mårslet.

Hele SOLBJERG.NU kan du læse HER


Salg af grunde i Solbjerg

Find dit nye hjem i Solbjerg, det er der flere gode grunde til.

Ønsker du yderligere info, kan du læse mere om grundene og salgsmaterialet ved at klikke ind på www.aarhus.dk/grundsalg eller sende en mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk
Penge til kunst


Solbjerg Fællesråd har modtaget et tilsagn fra Aarhus Kommune på 75.000 kroner, som skal anvendes til kunst - et nyt område for Fællesrådet.

HER kan du læse nogle af de tanker, formanden har gjort sig ved overgangen til det nye år.

Hjemmesiden


Solbjerg Fællesråds hjemmesideadresse er www.solbjergnu.dk


Gem hjemmesideadressen i dine favoritter, brug den som startside eller skriv den ned, så du kan finde den til senere brug.

Når du klikker dig ind på månedens Solbjerg Nu, som står i højre spalte, kan det godt tage lidt tid, inden "bladet" kommer frem på din skærm. Det er fordi, det er en relativ stor fil, der skal kaldes frem.

Udgivelse og omdeling af Solbjerg NU


Fællesrådet har atter lavet aftale med Solbjergskolens 8. klasser for omdeling af Solbjerg NU, hvor vi glæder os til i lighed med tidligere år at fortsætte det gode lokale samarbejde til løsning af denne opgave, som har god og positiv støtte fra forældrekredsen.

Solbjerg NU omdeles til alle i Solbjergområdet uden begrænsninger. Den nye postlov vedrørende opsætning af postkasser har givet en vis lettelse for omdelerne.
På så stor en opgave er det dog ikke muligt helt at undgå fejl. Hvis det undtagelsesvist sker, hører vi gerne, så vi kan rette fejl eller mangler.

Samtidig kan vi glæde os over et stigende sidetal i Solbjerg NU, hvor fællesrådets medlemmer har små eller større indlæg med, og hertil har vi en god støtte fra vore annoncører.Brug for frivillige i Solbjergs foreninger


Foreningsplanlægning

Der er brug for frivillige i Solbjerg.

Beklageligvis er det en svær tid for mange, men værst for dem, der står uden job. Her oplever vi et paradoks, hvor der er brug for mange frivillige, men det er ofte svært på generalforsamlinger at få valgt nye til afløsning for dem, der af den ene eller denanden grund ikke ønsker at fortsætte.

Her skal blot lyde en opfordring og anbefaling som et godt tilbud til at give en hånd medi den ene eller den anden sammenhæng. Desværre er der ikke så mange penge i det, mendet kan i stedet give nogle kompetencer i en periode, som kan være en god ballast ogværdi i fremtiden, når tiderne forhåbentlig skifter.

Samtidig udgør den frivillige indsats en stor værdi på mange områder, måske ikke lige ipenge, men i en værdifuld indsats til gavn for andre i vort samfund og den enkelte frivillige,hvor de frivillige er med til at skabe positiv vækst på en lang række områder. Herkan man f.eks. være med til at gennemføre opgaver, som ellers ikke bliver udført, og detgælder i høj grad også kommunale opgaver.

Derfor vær med til at sætte noget i gang også på de områder, som ellers er forsømt elleraldrig bliver udført, og det frivillige arbejde betaler sig selv!

Foreningsaktivitet


Solbjerg Fællesråds Bomærke/Logo


Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesrådet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke-registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne må benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formålet efter ansøgning til Solbjerg Fællesråd.
Her skal lige anføres, at fællesrådet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse.Antal besøg: 34719
Til toppen
Formand: Brian Jonassen ¤ Hasselvangen 30, 8355 Solbjerg ¤ Tlf. 2818 9091 ¤ brianjonassen@gmail.com
Redaktionen af månedsbladet SolbjergNu: Finn Krogslund Jensen (ansvh), Sussie Olafsson.